HFLINK Reference Document: BANDPLANS
NORWAY AMATEUR RADIO FREQUENCY BANDS
(updated 2009 from Regulations for Norway Amateur Radio License)

The holder of a radio amateur license is allowed to use the following frequency bands with the specified conditions:
Frekvensbånd
Frequency Band

Status
Status
Tillatt maksimal utgangseffekt fra sender (watt)
Permissible maximum output power from the transmitter (watts)
Tillatt maksimal båndbredde
Allowed maximum bandwidth
Spesielle vilkår
Special Conditions
135,7-137,8 135,7-137,8 kHz kHz Sekundær
Secondary
200 200 1 kHz 1 kHz Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W eirp
Maximum allowed radiated power is 1 W eirp
493-510 493-510 kHz kHz Sekundær
Secondary
100 100
Det er kun tillatt å sende modulasjonstype A1A morse telegrafi.
You are only allowed to send Modulation A1A Morse telegraphy.
1810-1850 1810-1850 kHz kHz Primær
Primary
1000 1000 6 kHz 6 kHz
1850-2000 1850-2000 kHz kHz Sekundær
Secondary
10 10 6 kHz 6 kHz Sendeeffekten skal være maksimalt 10 W i gjennomsnitt uavhengig av modulasjonstype.
Sending effect will be a maximum of 10 W average regardless of Modulation.
3500-3800 3500-3800 kHz kHz Primær
Primary
1000 1000 6 kHz 6 kHz
5260-5410 5260-5410 kHz kHz Sekundær
Secondary
100 100 6 kHz 6 kHz
7000-7200 7000-7200 kHz kHz Primær
Primary
1000 1000 6 kHz 6 kHz
10100-10150 10100-10150 kHz kHz Sekundær
Secondary
1000 1000 1 kHz 1 kHz
14000-14350 14000-14350 kHz kHz Primær
Primary
1000 1000 6 kHz 6 kHz
18068-18168 18068-18168 kHz kHz Primær
Primary
1000 1000 6 kHz 6 kHz
21000-21450 21000-21450 kHz kHz Primær
Primary
1000 1000 6 kHz 6 kHz
24740-24890 24740-24890 kHz kHz Sekundær
Secondary
1000 1000 6 kHz 6 kHz
24890-24990 24890-24990 kHz kHz Primær
Primary
1000 1000 6 kHz 6 kHz
28000-29700 28000-29700 kHz kHz Primær
Primary
1000 1000 18 kHz 18 kHz
50-52 50-52 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 18 kHz 18 kHz
70,0625-70,0875 70,0625-70,0875 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 16 kHz 16 kHz
70,1375-70,1875 70,1375-70,1875 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 16 kHz 16 kHz
70,2625-70,3125 70,2625-70,3125 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 16 kHz 16 kHz
70,3625-70,3875 70,3625-70,3875 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 16 kHz 16 kHz
70,4125-70,4625 70,4125-70,4625 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 16 kHz 16 kHz
144-146 144-146 MHz MHz Primær
Primary
300 300 18 kHz 18 kHz
432-438 432-438 MHz MHz Primær
Primary
300 300 30 kHz 30 kHz
1240-1300 1240-1300 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 20 MHz 20 MHz
2300-2450 2300-2450 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 20 MHz 20 MHz
3400-3410 3400-3410 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 7 MHz 7 MHz
5650-5850 5650-5850 MHz MHz Sekundær
Secondary
100 100 20 MHz 20 MHz
10,25-10,50 10,25-10,50 GHz GHz Sekundær
Secondary
100 100 50 MHz 50 MHz
24,0-24,05 24,0-24,05 GHz GHz Primær
Primary
100 100 50 MHz 50 MHz
24,05-24,25 24,05-24,25 GHz GHz Sekundær
Secondary
100 100 50 MHz 50 MHz
47,0-47,2 47,0-47,2 GHz GHz Primær
Primary
100 100 50 MHz 50 MHz
76,0-77,5 76,0-77,5 GHz GHz Sekundær
Secondary
100 100 50 MHz 50 MHz
77,5-78 77,5-78 GHz GHz Primær
Primary
100 100 50 MHz 50 MHz
78-81 78-81 GHz GHz Sekundær
Secondary
100 100 50 MHz 50 MHz
122,25-123 122,25-123 GHz GHz Sekundær
Secondary
100 100 50 MHz 50 MHz
134-136 134-136 GHz GHz Primær
Primary
100 100 50 MHz 50 MHz
136-141 136-141 GHz GHz Sekundær
Secondary
100 100 50 MHz 50 MHz
241-248 241-248 GHz GHz Sekundær
Secondary
100 100 50 MHz 50 MHz
248-250 248-250 GHz GHz Primær
Primary
100 100 50 MHz 50 MHz

Notes:
Radiotjenester med primær status har samme rettigheter i samme frekvensbånd.
Radio services with primary status have equal rights in the same frequency band.
Radiotjenester med sekundær status skal ikke forstyrre radiotjenester med primær status og må akseptere forstyrrelser fra slike. Radio Services with a secondary status should not interfere with radio services with primary status, and must accept interference from them.

Tillatt maksimal utgangseffekt fra sender skal forstås som den maksimale øyeblikkseffekt som leveres til antennesystemet inkludert transmisjonslinjer og eventuelle passive tilpasningsledd. Permissible maximum output power from the transmitter to be understood that the maximum instant power supplied to the antenna system including transmission lines and any passive adaptation paragraph.

Hvis sending fra radioamatørstasjon forårsaker forstyrrelser skal utgangseffekten fra radioamatørstasjonen reduseres til 100 watt. If sending from amateur radio station is causing interference the output power from the amateur radio station reduces to 100 watts.